Nivell d'abast

El GHG protocol considera tres nivells d’abast (o scope en anglès) en els quals es classifiquen les emissions.

  • Abast 1: Emissions directes de fonts de propietat o controlades per l'empresa.
  • Abast 2: Degudes a la generació d'electricitat, que es compra per ser consumida en instal·lacions o operacions de propietat o controlades per l’empresa.
  • Abast 3: Aquelles activitats rellevants per als negocis i objectius de l'empresa , i per a les quals hi ha informació fiable.

El gràfic següent mostra una representació d’aquests diferents nivells d’abast aplicats al cicle urbà de l’aigua.


L'eina CarboWeb permet adaptar el càlcul tenint en compte els diferents abastos, segons les necessitats de l'usuari.